Privacy-verklaring

Entrematic Belgium N.V.
 

Ons gegevensbeschermingsbeleid

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk. We verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en binnen het kader van de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens, zoas adressen, e-mailadressen en telefoonnummers, zullen uitsluitend worden verzameld als u ze ons vrijwillig meedeelt, bijv. in het kader van een aanvraag, registratie of bij de verwerking van een bestelling. Uw persoonlijke gegevens en bestelgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt binnen de groep Entrematic Belgium N.V. en in zoverre nodig door derde partijen, zoals leveranciers of voorraadhouders, voor de verwerking van uw aanvraag of bestelling, of voor het verlenen van ondersteuning. Ze zullen overigens enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze ons hebt bezorgd.

U hebt het recht om te allen tijde informatie op te vragen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we van u bijhouden. U hebt eveneens het recht om te vragen om de door ons bewaarde persoonlijke gegevens te wijzigen, te blokkeren of te verwijderen. Ingeval de wet ons verplicht om gegevens bij te houden zodat we de gegevens enkel mogen verwijderen zodra deze bewaarverplichting vervalt, zullen we op uw verzoek persoonlijke gegevens die niet onderhevig zijn aan de verplichting tot gegevensbewaring verwijderen. De gegevens die we moeten bewaren, zullen we vergrendelen om gebruik ervan te voorkomen. We zullen er ook op toezien dat ze worden verwijderd zodra de verplichting om gegevens te bewaren vervalt.


Google Analytics, mogelijkheid tot opt-out

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google "). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De infomatie die de cookie over uw gebruik van deze website verzamelt, zal doorgaans worden doorgestuurd naar een googleserver in de VS waar de informatie zal worden opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google in de EU-lidstaten of in de staten die medeondertekenaar zijn van het EER-Verdrag, vooraf worden ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgestuurd naar een server in de VS en daar worden ingekort. Op verzoek van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over activiteit op de website op te maken en om bijkomende diensten aan te bieden voor de websitebeheerder in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgestuurd in verband met Google Analytics zal niet worden gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen met behulp van de geschikte instelling in uw browser. We wijzen er wel op dat als u dit doet, u mogelijk niet ten volle zult kunnen gebruikmaken van alle functies van deze website. U kunt bovendien Google beletten om de door de cookies verzamelde gegevens en gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) te verzamelen. Voorts kunt u Google ook verhinderen om die gegevens te verwerken door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Informatie over cookies

 


Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand waarmee gedurende een bepaalde periode informatie kan worden opgeslagen.

 

Welke soorten cookies zijn er?

 

Dringend nodige cookies
Deze cookies is altijd geactiveerd aangezien ze nodig zijn voor de basisfuncties van de website. Daaronder vallen cookies waarmee kan worden opgeslagen naar welke delen van de website men surft.


Functionaliteit en prestatievermogen
Met deze analytische cookies kan door de gebruiker anoniem te volgen, de functionaliteit van de website verbeterd worden. Door deze cookies kan ook de snelheid verhoogd worden waarmee bijvoorbeeld vragen kunnen worden behandeld. Ook de communicatie met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken valt daaronder. 


Om de volgende redenen gebruikt Entrematic Belgium N.V. de op de website verzamelde gegevens:

 

  • zodat we u de gewenste informatie en diensten van topkwaliteit kunnen aanbieden
  • zodat we u een gepersonaliseerde ervaring op onze website kunnen bieden
  • zodat we u informatie en aankondigingen over onze website kunnen meedelen
  • zodat we uw wensen en interessen beter begrijpen en daardoor onze website en ons aanbod kunnen optimaliseren